(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

TRAWY I ZIELONKI

Zielona masa zebrana podczas koszenie trawy i zielonki, to wyjściowy materiał do produkcji taniej i pełnowartościowej paszy objętościowej dla bydła. Wartość pokarmowa uzależniona jest nie tylko od składu gatunkowego runi, ale również od terminu koszenia.
Zielonka jest surowcem na dobrą paszę, jest to materiał do produkcji paszy objętościowej.

KOSZENIE 

ZGRABIANIE

PRASOWANIE

OWIJANIE

KOSZENIE 

Czas przystąpienia do pierwszych pokosów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim w grę wchodzi przeznaczenie zielonki, i to czy będziemy produkować z niej kiszonkę, czy siano. Innym ważnym czynnikiem jest pogoda, a także fazy rozwoju traw, które dominują w runi.

W standardowych dla Polski warunkach atmosferycznych, z czym nota bene ostatnio bywa różnie, terminy pokosów są następujące:

  • łąki 2-kośne – 25.05-10.06 i 1-15.08;
  • łąki 3-kośne – 20-25.05, 1-10.07, 5-15.09;
  • łąki 4-kośne – 15-20.05, 25-30.06, 5-10.08, 15-20.09

Wiele czynników decyduje o terminie pokosu. Jednym z nich jest przeznaczenie zielonek. W okresie pierwszego odrostu traw stwierdza się największą zawartość cukrów prostych, dlatego pierwszy pokos nadaje się bardziej na kiszenie. W przypadku użytków o trzech pokosach, część pokosu 1. i cały 2. wykorzystuje się na produkcję siana. Natomiast, również część zielonki z 1. pokosu i cały 3. pokos przeznacza się na zakiszanie.

ZGRABIANIE

Do zgrabiania suchej trawy używamy zgrabiarki, która jest maszyną rolniczą służącą do mechanicznego zagrabiania suchej trawy, czyli siana.
Jej funkcja polega na podgrabianiu i zgrabianiu siana w tzw. wałki, aby ułatwić jego późniejszą mechaniczną zbiórkę.
Zgrabianie jest jedną z kilku czynności w procesie zbioru siana. Należą do nich m.in.: koszenie, przetrząsanie, zgrabianie i zbieranie – prasowanie.

Rodzaje przetrząsaczo-zgrabiarek:

  • kołowa – jest przeznaczona do przetrząsania skoszonych roślin niskołodygowych (traw, lucreny, koniczyny), suszonych na siano w warunkach polowych oraz zgrabiania podsuszonego lub suchego siana w podłużne wały. Można również zgrabiać resztki pożniwowe, np. słomę. Może być użytkowana na polach i łąkach o pochyleniu nie przekraczającym 12°.
  • karuzelowa – przeznaczona jest do prac rolniczych: zgrabiania ściętego pokosu (słoma, trawa, siano) i formowania go w wałek na niezakamienionych użytkach zielonych o równej powierzchni.
  • pasowa – przeznaczona dla gospodarstw indywidualnych, do roztrząsania i przetrząsania koszonych roślin nisko łodygowych oraz do zgrabiania podsuszonego i suchego siana w podłużne wały na terenach o nachyleniu do 22°.

 

PRASOWANIE

Prasowanie siana technologią bel umożliwia prasowanie trawy i uzyskanie łatwych w transporcie bel trawy, siana lub kiszonki. Do prasowania używamy maszyn NEW Holland Roll-Belt 150 lub BigBaller 1290. Pierwsza tworzy bele cylindryczne a druga prostokątne.

OWIJANIE

Zaraz po sprasowaniu podsuszonej zielonki zaczyna się proces fermentacji i dopóki nie owiniemy takiej beli folią, zachodzi ona w warunkach tlenowych. Aby strat nie było i fermentacja przebiegała optymalnie, owijanie musimy przeprowadzić jak najszybciej. Owinięte bele mogą być ustawiane maksymalnie w dwóch warstwach. Fermentacja takiej sianokiszonki trwa minimum 6 tygodni i dopiero po tym okresie można ją skarmiać.
Zakładka folii na folię podczas owijania powinna wynosi 50% jej szerokości, co przy dwukrotnym owinięciu beli zapewnia 4 równo nałożone warstwy folii. Takie owijanie to polski standard,
Istotnym czynnikiem w owijaniu jest folia i jej kolor. Kolor ma odbijać promienie słoneczne bądź je chłonąć, aby stymulować odpowiednią temperaturę procesów fermentacji w owiniętej sianokiszonce. Folia biała posiada największą zdolność do odbijania promieniowania UV.

Przy zbiorze pokosu zaleca się poszczególne kolory foli:

  • pierwszego – jasnozielonym,
  • drugiego – białym,
  • trzeciego – ciemnozielonym lub czarnym,
  • czwartego – czarnym.