(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

GŁĘBOSZOWANIE

Głęboszowanie to zabieg uprawowy o charakterze agromelioracyjnym wykonywany głęboszem i regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby w warstwie, która jest wykorzystywana przez korzenie roślin. Zabieg możemy stosować na różnych rodzajach gleb, najczęściej wykonywany jest na glebach średnich lub ciężkich o silnie zagęszczonych i nieprzepuszczalnych głębszych warstwach, jak również z podeszwą płużną. Rzadziej głęboszuje się gleby lekkie. Zabieg jest niezbędny na glebach, na których wiosną i po intensywnych opadach w okresie wegetacyjnym zbyt długo utrzymuje się woda.

Głęboszowanie służy do kruszenia i spulchniania nadmiernie ugniecionych warstw gleby, które przez swoje głębsze położenie pozostają poza zasięgiem tradycyjnych maszyn uprawowych. Zabieg głęboszowania polepsza właściwości fizyczne i biologiczne gleby, wykonuje się go raz na kilka lat. 

Po odpowiedniej głębokości następuje naruszenie całej szerokości przejeżdżanej powierzchni po czym możemy przystąpić do siewu bezpośrednio na poruszoną głęboszem powierzchnię.

Wpływ głęboszowania na glebę:

  • zwiększenie infiltracji,
  • poprawa podsiąkania,
  • poprawa retencyjności gleby,
  • zapewnienie lepszego rozwoju korzeni.