(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

SIEW PASOWY ZBOŻA

Siew pasowy dotyczy rozmieszczania nasion w „pasie siewnym” o szerokości kilku centymetrów i nie jest zależny od zastosowanej uprawy roli. Na całościową ocenę siewu składa się bowiem nie tylko wielkość uzyskanego plonu, ale również ponoszone nakłady oraz terminowe wykonanie zabiegów agrotechnicznych, a szczególnie siewu.

Uprawa i siew pasowy roślin uprawianych w szerokie międzyrzędzia jest stosowany w Polsce od kilku lat. Technologia ta znalazła szerokie zastosowanie np. w uprawie rzepaku ozimego.

Stosowane uprawy i siewu pasowego wygląda w taki sposób, że podczas jednego przejazdu wykonywana jest uprawa wąskiego paska gleby, dokonywane jest nawożenie podstawowe w miejscu, w którym pracowało dłuto uprawowe. Nasiona umieszczane są dokładnie w miejscu uprawionej gleby.

W przypadku siewu roślin uprawianych w wąskie rzędy mamy inne rozwiązanie, dłuto uprawowe spulchnia glebę na głębokość kilkudziesięciu centymetrów (około 20-25cm). Podczas spulchniania aplikowany jest nawóz podstawowy, w którym najlepiej jest stosować wieloskładnikowe nawozy granulowane.