(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

INNE

Oferujemy usługi w zakresie uprawy pasowej. Usługi wykonywane są agregatem Czajkowski ST. Jest to jedna z najlepszych maszyn do uprawy pasowej na rynku.
Strip-till sprawdza się w uprawie roślin strączkowych.

Oferujemy siew:

 • buraków,
 • kukurydzy,
 • soi,
 • rzepaku,
 • zbóż,
 • przy jednoczesnym podawaniu nawozów.

Przy siewie punktowym możliwość podawania 2 nawozów o dowolnych dawkach.

Uprawa pasowa zdobywa zwolenników, ponieważ w trakcie jednego przejazdu wykonywane jest spulchnianie wąskiego pasa gleby, nawożenie i siew. Pozwala to zaoszczędzić czas i do maksimum wykorzystać pozostałości wilgoci w glebie. 

Do zalet uprawy w technologii strip-till można zaliczyć:

 • duża oszczędność paliwa
 • znaczna oszczędność czasu przy zastosowaniu agregatów uprawowo-siewnych,
 • zlokalizowane nawożenie zapewniające optymalne wykorzystanie nawozów przez rośliny,
 • głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu korzeniowego,
 • gleba uprawiana w technologii strip-till dłużej zachowuje wilgoć po deszczu,
 • mniejsza erozja wodna i powietrzna dzięki pozostawieniu mulczu w nieuprawianych pasach gleby,
 • ograniczenie rozwoju chwastów przez pozostawiony mulcz.

 

SŁONECZNIK

RZODKIEW OLEISTA

SOJA 

SŁONECZNIK

Uprawa pasowa to uprawa uproszczona polegająca na uprawie wąskich pasów gleby, w które wysiewane są nasiona. W technologii strip-till uprawiane są słonecznik.

Uprawa pasowa może być połączona z aplikacją nawozów i siewem. Przy złożonych agregatach uprawowo-siewnych za jednym przejazdem dokonuje się spulchnienia gleby na głębokość 20-30 cm, wysiewu nawozów mineralnych i siewu.

RZODKIEW OLEISTA

Obecnie rzodkiew oleistą uprawia się na nasiona głównie w celu pozyskania nasion wykorzystywanych do siewu międzyplonów. Rzodkiew może być także wykorzystywana jako roślina pastewna lub z przeznaczeniem na zielony nawóz.

Zaleca się by siew wykonywać na głębokość około 2-3 cm, mniej więcej w terminie wysiewu zbóż jarych (koniec marca początek kwietnia).

Duże problemy w uprawia rzodkwi na nasiona stanowi sam zbiór nasion. Wnętrze łuszczyny rzodkwi oleistej jest wypełnione gąbczastym miękiszem stanowiący wyściółkę dla nasion. Omłot takich łuszczyn nie jest łatwy, tym bardziej, że roślina dojrzewa nierównomiernie. 

Zbiór typowym kombajnem zbożowym lub z przystawką do rzepaku powoduje duże straty, ale w dobrych warunkach jest on możliwy, najlepsze efekty w zbiorze nasion daje kombajn rotorowy. 

SOJA

Siew soi poprzedza, zaprawiane nasion zaprawą fungicydową przeciwko zgorzeli siewek wywoływanych przez różne gatunki grzybów oraz zaszczepione bakteriami brodawkowymi Bradyrhizobium japonicum. Zaprawianie przeciwko zgorzeli siewek jest konieczne, ponieważ wschody soi trwają kilkanaście dni, a w glebach znajduje się wiele patogenicznych grzybów. 

Soję wysiewa się do dobrze doprawionej, ogrzanej gleby. Jeśli gleba jest zimna, to nasiona pod wpływem szkodliwych organizmów glebowych opóźniają wschody, a część ulega zbutwieniu i nie wschodzi. Siew soi zaleca się w terminie od 20 kwietnia do 5 maja, niezależnie od wczesności odmiany.

Soję można wysiewać w rozstawie rzędów, co 45 cm, jak buraki cukrowe, a w rzędach 4-5 cm. Przy odległości co 5 cm obsada roślin na m2 wyniesie 44 sztuki. Obok siewników typowo buraczanych można wykorzystać również siewniki do siewu kukurydzy.