(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

TALERzOWANIE

Uzupełniającym zabiegiem uprawowy roli jest talerzowanie, jest wykonywany za pomocą brony talerzowej, którego celem jest pocięcie wierzchniej warstwy roli oraz częściowe jej obrócenie oraz pocięcie i płytkie przykrycie darni i resztek pożniwnych. Stosowane np. w uprawie łąk i pastwisk do odsłonięcia gleby przez częściowe zniszczenie darni, jako uprawka pożniwna zastępująca podorywkę, także rozcinania skib po orce oraz przykrycia nawozów zielonych.

Głębokość talerzowania waha się w zakresie 10–15 cm.

Brony talerzowe są elementem agregatów podorywkowych.

Talerzowanie wykonywane na glebach ciężkich bądź zadarnionych ma na celu rozdrobnienie niepokruszonych skib. Zabieg ten można przeprowadzać również wtedy, gdy resztki pożniwne pozostawione na polu wymagają pocięcia i przykrycia, tak samo jak nawozy zielone i słoma. Za pomocą tego zabiegu można też mieszać z glebą nawozy mineralne i wapno.

Narzędziem uprawowym wykorzystywanym podczas talerzowania jest brona talerzowa, która pracuje na głębokości do 10–15 cm.