(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

SIEW PASOWY KUKURYDZY

Innowacyjność proponowanej przez nas usługi w technologii uprawy Strip Till polega na tym, że podczas jednego przejazdu, urządzenie to wykonuje kompleksowo wszystkie czynności konieczne w celu uprawy gleby i siewu roślin.
Zmniejszeniu ulegają koszty związane z przygotowaniem pola do siewu, jednocześnie otrzymują Państwo usługę kompleksową siewu połączonego z nawożeniem o wydajności 6-8 ha/godzinę, tj. max ok 100-120 ha/ dobę.
Siew pasowy kukurydzy polega na równomiernym wysianiu nasion. Agregat pracujący na polu, spulchnia glebę na głębokości ok. 25 cm. Standardem w technologii StripTill jest spulchnianie pasa tylko jednym zębem w bezpośrednim sąsiedztwie redlicy wysiewającej. Za sekcją spulchniającą pracują talerze, których zadaniem jest wyrównanie nierówności powstałych po pracy zębów. Kolejny element to wał oponowy. Za nim znajduje się TUZ, do którego można doczepić np. siewnik punktowy lub belkę siewną. Kukurydza wysiewana jest podciśnieniowym siewnikiem. Kukurydza przeznaczona na pasze dla bydła wysiewana jest w rzędach o szerokości 75 cm. Głębokość siewu wyregulowana jest na 5 cm. Siewnik wyposażony jest w system, który zapewnia stały nacisk wszystkich redlic na podłoże bez względu na zmienność glebą. Dzięki niemu nasiona kukurydzy niezależnie czy na glebie lekkiej czy zwięzłej zawsze umieszczane są na takiej samej głębokości.