(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

SIEW PASOWY RZEPAKU

Rzepak odgrywa duże znaczenie w produkcji rolniczej w Polsce. 

Innowacyjność proponowanej przez nas usługi w technologii uprawy Strip Till polega na tym, że podczas jednego przejazdu, urządzenie to wykonuje kompleksowo wszystkie czynności konieczne w celu uprawy gleby i siewu roślin.
Zmniejszeniu ulegają koszty związane z przygotowaniem pola do siewu, jednocześnie otrzymują Państwo usługę kompleksową siewu połączonego z nawożeniem o wydajności 6-8 ha/godzinę, tj. max ok 100-120 ha/ dobę.

Sposobem na suszę, która w ostatnim czasie była bardzo dotkliwa w skutkach dla polskich rolników jest uprawa w pasach tzw. Strip Till. Polega na intensywnym spulchnieniu jedynie rzędu przeznaczonego pod wysiew rośliny uprawnej, podczas gdy obszary międzyrzędzi pozostają w stanie nienaruszonym. Technologia ta umożliwia oszczędne gospodarowanie wilgocią w glebie. Kolejną zaletą tego systemu uprawy są mniejsze nakłady robocizny i zużycie paliwa. Uprawą w pasach przede wszystkim zainteresowali się plantatorzy kukurydzy oraz buraków cukrowych. Jak pokazuje praktyka, w technologii Strip Till może być także uprawiany rzepak.

Uprawa pasowa polega na głębokim spulchnianiu wąskich pasów na powierzchni pola (na głębokość do 30–35 cm), w których są wysiewane nasiona jak również nawozy mineralne. Spulchnianie gleby odbywa się bez jej odwracania i mieszania. Pomiędzy spulchnionymi pasami pozostają nieuprawiane międzyrzędzia, gdzie znajduje się ściernisko oraz resztki pożniwne. Ściernisko i rozprowadzone na jego powierzchni resztki pożniwne stanowią warstwę izolującą oraz chroniącą glebę przed nadmiernym nagrzewaniem i parowaniem wody.

Rzepak dzięki uprawie pasowej, w której uprawiane są wąskie pasy gleby unika się nadmiernego jej zagęszczenia. Uprawa w pasach powoduje, że ponad połowa a niekiedy nawet 2/3 pola jest niezruszona. Na powierzchni tej znajduje się ściernisko oraz resztki pożniwne, czyli okrywa z korzystnym oddziaływaniem na glebę, która sprzyja wzrostowi życia biologicznego.