(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

KOSZENIE KUKURYDZY

Do koszenia kukurydzy potrzebujemy usługę kompleksową, a więc wynajęcie obok kombajnu z dedykowaną przystawką, również zestawu transportowego do zwiezienia ziarna z pola do gospodarstwa. 

Wysokość ścinania łodygi nad podłożem ma wpływ na plon całkowity masy i proporcję zielonki do ziarna, decydujących o jakości paszy.

Duży wpływ na określenie wysokości koszenia kukurydzy ma także jakość kukurydzy oraz pogoda. 

Przede wszystkim pamiętajmy, że kukurydzę przeznaczoną na kiszonkę należy zawsze zbierać powyżej poziomu zanieczyszczeń, które najczęściej sięgają wysokości 12-15 cm od ziemi. Jeżeli deszcz zmyje ziemię z roślin, to koszenie nawet na wysokości 15-20 cm od ziemi zabezpiecza przed nadmiernym zabrudzeniem sieczki. Zazwyczaj jako optymalną wysokość koszenia wskazuje się 15-20 cm nad ziemią. Pozwala to na uzyskanie surowca dobrej jakości i jednocześnie nie jest na tyle niskie by zachodziło niebezpieczeństwo zabrudzenia ziemią w trakcie zbioru. Jeśli rośliny są zasuszone, a zawartość suchej masy jest duża – warto podnieść heder wyżej.