(+48) 533 318 008 biuro@ekocultiv.pl

Koszenie łąk i zielonek

Zielona masa zebrana podczas koszenie trawy i zielonki, to wyjściowy materiał do produkcji taniej i pełnowartościowej paszy objętościowej dla bydła. Wartość pokarmowa uzależniona jest nie tylko od składu gatunkowego runi, ale również od terminu koszenia.

Zielonka jest surowcem na dobrą paszę, jest to materiał do produkcji paszy objętościowej.

Czas przystąpienia do pierwszych pokosów zależy od wielu czynników. Przede wszystkim w grę wchodzi przeznaczenie zielonki, i to czy będziemy produkować z niej kiszonkę, czy siano. Innym ważnym czynnikiem jest pogoda, a także fazy rozwoju traw, które dominują w runi. 

W standardowych dla Polski warunkach atmosferycznych, z czym nota bene ostatnio bywa różnie, terminy pokosów są następujące:

  • łąki 2-kośne – 25.05-10.06 i 1-15.08;
  • łąki 3-kośne – 20-25.05, 1-10.07, 5-15.09;
  • łąki 4-kośne – 15-20.05, 25-30.06, 5-10.08, 15-20.09

Wiele czynników decyduje o terminie pokosu. Jednym z nich jest przeznaczenie zielonek

W okresie pierwszego odrostu traw stwierdza się największą zawartość cukrów prostych, dlatego pierwszy pokos nadaje się bardziej na kiszenie. W przypadku użytków o trzech pokosach, część pokosu 1. i cały 2. wykorzystuje się na produkcję siana. Natomiast, również część zielonki z 1. pokosu i cały 3. pokos przeznacza się na zakiszanie.